İstanbul

17 Mart - 20 Mayıs Pazar

SİYASET KURAMI

17 MART CUMARTESİ
11.00-13.30
Murat Özbank (Bilgi Üniversitesi) : Habermas: Tartışma Etiği ve Tartışmacı Hukuk ve Demokrasi Kuramı I
14.30- 17.00
Murat Özbank (Bilgi Üniversitesi) : Habermas: Tartışma Etiği ve Tartışmacı Hukuk ve Demokrasi Kuramı II

24 MART CUMARTESİ
11.00-13.30
Özgür Gürsoy (İzmir Ekonomi Üniversitesi) : Aydınlanma - Karşı Aydınlanma: Kant ve Nietzsche I
14.30- 17.00
Özgür Gürsoy (İzmir Ekonomi Üniversitesi) : Aydınlanma - Karşı Aydınlanma: Kant ve Nietzsche II

31 MART CUMARTESİ
11.00-13.30
Sanem Güvenç Salgırlı (Marmara Üniversitesi) - Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) :  Foucault: Biyo-politika I
14.30-17.00
Sanem Güvenç Salgırlı (Marmara Üniversitesi) - Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) :  Foucault: Biyo-politika II

 SİYASET

18 MART PAZAR
11.00-13.30
Ahmet İnsel (Galatasaray Üniversitesi) : Türk Siyasal Düşüncesinde Otoriterlik

14.30-17.00
Ufuk Uras:  Solun Geleceği, Geleceğin Solu

25 MART PAZAR
11.00-13.30
Pınar Uyan (Bilgi Üniversitesi) : Yoksulluk ve Sosyal Politika
14.30-17.00
Yüksel Taşkın (Marmara Üniversitesi) : AKP iktidarında İslamcılık içi mücadeleleri anlamak…

1 NİSAN PAZAR
11.00-13.30
 Murat Paker (Bilgi Üniversitesi) : Psiko-politik açıdan Türkiye’de Yüzleşmenin Sorunları
14.30-17.00
 Mehmet Bekaroğlu: Türkiye’de Egemen Siyasal Kültür

TARİH

7 NİSAN CUMARTESİ
11.00-13.30
 Levent Yılmaz (Bilgi Üniversitesi) : Tarihte İktidar ve Güç Meselesi
14.30-17.00
Baki Tezcan (California Üniversitesi) : 19. Yüzyıl Öncesi Osmanlı Toplumunda İktidar ve Meşruiyet

14 NİSAN CUMARTESİ
11.00-13.30
Ahmet Ersoy (Boğaziçi Üniversitesi) : Tanzimat Dönemi Osmanlı Kültürü ve Tarihin Temsili
14.30-17.00
Elçin Macar (Yıldız Teknik Üniversitesi) : Lozan'dan Günümüze: Azınlık hakları nasıl ihlal edildi?

21 NİSAN CUMARTESİ
11.00-13.30
Alp Yücel Kaya (İTÜ) : 19. Yüzyıl'da Osmanlı Vergi Rejimi Dönüşürken Hacıağalar, Beyler, Frenkler ve Fukara-i Ahali
14.30-17.00
A. Doğan Çetinkaya (İstanbul Üniversitesi) : Komplo ve Elitizm Kıskacında Milliyetçilik Çalışmak: Türk Milliyetçiliğinin Toplumsal Kökenleri ve İktisadınTürkleştirilmesi

SOSYOLOJİ

8 NİSAN PAZAR
11:00- 13:30
Nil Mutluer (Fatih Üniversitesi) : Aşk, Mutluluk, Gündelik Hayat
14:30 – 17:00
Alev Erkilet: Kent Sosyolojisi

15 NİSAN PAZAR
11:00- 13:30
Nükhet Sirman (Boğaziçi Üniversitesi) : Cinsiyet, Aile, Milliyetçilik
14.30-17.00
Mesut Yeğen (Şehir Üniversitesi) : Kürt Meselesi: Geçmiş ve Gelecek

22 NİSAN PAZAR
11:00-13:30
Önder Çetin (Fatih Üniversitesi) : Kültürel Bellek
14:30-17:00
Besim Dellaloğlu (Kırklareli Üniversitesi) : Faşizm Üzerine

OKUMAK

28 NİSAN CUMARTESİ
11.00-13.30
Erol Köroğlu (Boğaziçi Üniversitesi) : Kurmaca Anlatıları Okumak I: Anlatı Teknikleri
14.30-17.30
Engin Kılıç (Sabancı Üniversitesi) : Düşünce Yazılarını (Anlayarak) Okumak

5 MAYIS CUMARTESİ
11.00-13.30
Erol Köroğlu (Boğaziçi Üniversitesi) : Kurmaca Anlatıları Okumak II: Metin ve Bağlam
14.30-17.30
Engin Kılıç (Sabancı Üniversitesi): Bir Düşünce Yazısı Yazarken (Yazdığını Eleştirel Olarak) Okumak

12 MAYIS CUMARTESİ
11.00-13.30
Olcay Akyıldız (Boğaziçi Üniversitesi) : Şiiri (Anayasaya Aykırı Olduğunu Bilerek!) Okumak
14.30-17.30
Erkan Irmak (Boğaziçi Üniversitesi) : Tarihi Edebiyatta Okumak: Kuvâyi Milliye, Memleketimden İnsan Manzaraları ve Sonrasında Atatürk İmgesi

BİLİM

29 NİSAN PAZAR
14.30-17.00
Chris Stephenson (Bilgi Üniversitesi) : Felsefe->bilgisayar->cinsiyet->politika: Ya da aslanın çizgileri nasıl oluşur

6 MAYIS PAZAR
11.00-13.30
Tanay Sıdkı Uyar (Marmara Üniversitesi) : Yerel Yönetimlerde Enerjide Yeterlililk
14.30-17.00
Tanay Sıdkı Uyar (Marmara Üniversitesi) : Enerji Üretimi ve Tüketiminde Toplumsal Maliyetler

İKTİSAT

19 MAYIS CUMARTESİ
11.00-13.30
Chris Stephenson (Bilgi Üniversitesi) :  Küresel kriz, küresel direniş: Uluslararası direnişin nitelikleri
14.30-17.00
Erdal Yavuz (Yeditepe Üniversitesi) : Geçmişten Bugüne Dünya Sistemleri

20 MAYIS PAZAR
11.00-13.30
Cemil Ertem: Kriz Sonrası Alternatif İktisat Arayışları
14.30- 17.00
Erol Katırcıoğlu (Bilgi Üniversitesi) : Ekonomide Güç ve İktidar