Ankara

17 Mart-26 Mayıs

TARİH/SİYASET

17 MART CUMARTESİ: Oktay Özel (Bilkent, Tarih): Türkiye Cumhuriyeti: Bir Göçmenler Ülkesi ve
Devleti?

23 MART CUMA: Kürşad Ertuğrul (ODTÜ, Siyaset): AKP’nin İdeolojisi

6 NİSAN CUMA: Selçuk Dursun (ODTÜ, Tarih): Çevre, İktidar ve Siyaset: Yeşil Bir Tarihsel Ekolojinin    Sınırları

7 NİSAN CUMARTESİ: Cem Deveci (ODTÜ, Siyaset): Anayasa ve Siyaset

14 NİSAN CUMARTESİ: Alev Özkazanç (AÜ, SBF): İktidar, Direniş ve Psikanaliz

20 NİSAN CUMA: Betül Yarar (Gazi Üniv, İletişim): Toplumsal cinsiyet eksenli şiddetle mücadele ve   yeni stratejiler

21 NİSAN CUMARTESİ: İlhan Tekeli (ODTÜ, Mimarlık): Sol bir parti için strateji

28 NİSAN CUMARTESİ: Akile Zorlu (ODTÜ, Tarih): Cumhuriyet Aydınının Devraldığı Miras: Osmanlı Aydınının Portresi

4 MAYIS CUMA: Suavi Aydın (Hacettepe, Antropoloji): Türklük Meselesi

5 MAYIS CUMARTESİ: Kudret Emiroğlu (Bilkent, Tarih): Alevi-Bektaşilik Üzerine Sohbet

12 MAYIS CUMARTESİ: Onur Yıldırım (ODTÜ, İktisat): Mübadeleyi Anlamak ve Anlatmak

18 MAYIS CUMA: Aslı Çırakman (ODTÜ, Siyaset): Milliyetçilik ve Vatanseverlik


BİLİM

19 MAYIS CUMARTESİ: Ergi Deniz Özsoy (Hacettepe, Biyoloji): İnsan Irkı Niye Yoktur?

26 MAYIS CUMARTESİ:Levent Yılmaz, Gürkan Karakaş, Yusuf Uludağ (ODTÜ, Kimya): 
Sürdürülebilir Dünya için Enerji ve Kaynak Kullanımı