AkademisyenlerOkan AKHAN: Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1987’de tamamladı. 1989’da doçent ve 1996’da profesör oldu. 1985-1986’da sekiz ay süreyle İsveç’teki Lund Üniversitesi Radyoloji Bölümü’nde karın radyolojisi ve girişimsel radyoloji alanlarında ve 1997’de altı ay süreyle Belçika’da Brüksel Katolik Leuven Üniversitesi Radyoloji Bölümü’nde karın radyolojisi üzerine çalıştı. 1996’da TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı. 2000 yılında Türkiye Bilimler Akademisi asosiye üyeliğine seçildi. Karın radyolojisi ve damar-dışı girişimsel radyoloji ile ilgilenmektedir.

Olcay AKYILDIZ: Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde gördü. Yüksek lisansını aynı üniversitede Türk Dİli ve Edebiyatı Bölümü'nde yaptı. Doktora eğitimini Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversite Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Araştırma alanları, Modern Türk Edebiyatı, Eleştiri Kuramları, Oryantalizm, Oksidantalizm, Gezi Edebiyatı, Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Temsilleri, Ötekilik Temsilleri.

Mehmet Ö. ALKAN: Lisans eğitimini  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bitirdi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. 2010 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Doçent olarak öğretim üyeliğine devam etmektedir. Ayrıca Tarih Vakfı Yayın Kurulu Üyeliği, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Kültür Bakanlığı Türkiye Uygarlıklar Müzesi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası-Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Selanik'ten İstanbul'a Terakki Okulları, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne Prens Sabahaddin Bütün Eserleri, Yadigâr-ı Meşrutiyet adlı kitapları bulunmaktadır.

Emin ALPER Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü'nden 2009 yılında doktorasını aldı. Doktora tezi 1960-1971 arası Türkiye'de Öğrenci Hareketleri üzerinedir. Halen İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi ve Toplum ve Bilim Dergisi yayın kurulu üyesidir. Yazıları Gelecek, Mesele ve Birikim dergilerindeyayınlanmıştır.

Hacer ANSAL: Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Northwestern Üniversitesi’nde yine İnşaat Mühendisliği'nde master yapmış, beş yıl ABD'de zemin mekaniği alanında mühendis olarak çalıştıktan sonra mühendisliği bırakarak İngiliz Kültür Heyeti bursu ile gittiği İngiltere'de eğitimine devam etmiştir. Doktorasını Sussex Üniversitesinde “Science Policy Research Unit (SPRU)” in "Bilim, Teknoloji ve Sanayileşme"  doktora programında 1988 yılında tamamlamıştır. Daha sonra bir yıl Cenevre'de Birleşmiş Milletler (UNCTAD) de Teknoloji Programı Bölümünde Proje Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girmiştir. 1999 yılında  aynı üniversitede Profesör olmuş, İşletme Fakültesi’nde İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı ve "Bilim, Teknoloji ve Toplum" Anabilim Dalı Başkanı ve yüksek lisans programı Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Işık Üniversitesi’ne geçmiş ve halen  Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte olduğu “İnsan ve Toplum Bilimleri” bölümünü kurmuştur. “Bilim Teknoloji ve Toplum” ve “Sanat Kültür ve Toplum” adlı iki dalı olan  programı yürütmektedir. Işık Üniversitesi Senato üyesi ve Üniversitelerarası Kurul Temsilcisidir.
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, İktisat Teorisinde Teknoloji ve Teknolojik  Gelişme, Yeni Teknolojiler ve Esnek Üretim Organizasyon Biçimleri, Yeni Teknolojilerin Ölçek Ekonomisine Etkileri, Fordist ve Post Fordist Üretimde İş  Organizasyonu, Esnek Çalışma Biçimleri, Yeni Teknolojilerin Kadın İstihdamına Etkileri, Enformasyon Toplumu konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Aslıhan Aykaç: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans derecesini aldı. Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. Turizm sektöründe emek dönüşümü üzerine yazdığı doktora tezi 2009'da İletişim Yayınları tarafından kitap olarak basıldı. Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapmaktadır. 

Volkan AYTAR: Bilkent Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi lisans, Fulbright burslusu olarak gittiği New York Eyalet Üniversitesi’nden Sosyoloji Yüksek Lisans ve Küresel Çalışmalar Sertifika dereceleri edindi. New York’ta yayımlanan Political Handbook of the World adlı referans kitabının yardımcı editörlüğünü üstlendi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nda (TESEV) program yöneticiliği yaptı. Amsterdam Üniversitesi’nde sosyoloji doktora çalışmalarını yürüttü ve Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak yer aldı. Metropol isimli kent sosyolojisi kitabı 2005’de (L&M Yayınları) ve Kübra Parmaksızoğlu ile birlikte derlediği İstanbul’da Eğlence kitabı 2011’de (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) yayımlandı. “Caterers of the Consumed Metropolis: ‘Ethnicized’ Tourism and Entertainment Laborscapes in Istanbul” adlı makalesi, Jan Rath tarafından derlenen Tourism, Ethnic Diversity and the City  (Routledge, 2007) kitabı içinde yayımlanmıştır. Jan Rath ile birlikte derlediği Sellling Ethnic Neighborhoods: The Rise of Neighborhoods as Places of Leisure and Consumption başlıklı kitabı (Routledge, New York) Kasım 2011’de yayımlanacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde dersler vermekte ve aynı fakültenin Potsdam Üniversitesi ve Potsdam Teknoloji Üniversiteleriyle ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Medya ve Kültür Çalışmaları Yüksek Lisans programında danışmanlık yapmaktadır.

Umut AZAK: Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümünde bitirdi. Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda Orta Doğu Çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptı. Doktorasını Leiden Üniversitesi'nde Türkoloji (Modern Türkiye Siyasi Tarihi) alanında tamamladı. Şimdi Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Öğretim Üyeliği yapmaktadır.

Mehmet BEKAROĞLU: Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gördü. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlığı yaptı. İngiltere’deki Aston Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bekaroğlu, 12 Eylül sonrasında yedek subaylığını yaparken Gaziantep ve Metris cezaevlerinde psikiyatrist olarak görevlendirildi. 1987-1999 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Akademik kariyerini psikiyatri anabilim dalı başkanıyken sonlandırdı.   

Ayşe BERKMAN: 1998 yılında Manchester Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü'nde doktorasını tamamladı. Şuan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Matematik Bölümü'nde bölüm başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Nesin Matematik Köyü Danışma Kurulu Üyesi'dir.

Semih BİLGEN: ODTÜ EEMB 1973 mezunu. Yüksek Lisans derecesini Rensselaer Polytechnic İnstitute’dan 1976’da, doktora derecesini ise Kanada Manitoba Üniversitesi’nden 1982’de aldı. 1974-75 yıllarında Arçelik AŞ’de mühendis olarak çalıştı. 1976’da ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümüne öğretim görevlisi olarak girdi. 1984 yılıda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne geçti. Halen bu bölümde öğretim üyesi. Çeşitli kamu kuruluşlarında bilişim sistemleri konularında danışman ve proje yöneticisi olarak görev yaptı. İlgi alanları bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği ve bilgisayar ağlarıdır. Teknik ve toplumsal konularda ulusal ve uluslararası gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ile bilişim sistemleri konusunda iki kitabı vardır: Bilgen, S., Niçin Yazılım? Kuruluşların Bilgisayar Kullanımında Karşılaştıkları Güçlükler İçin Bir Kılavuz, Türkiye Bilişim Derneği, Yayınları, Ankara, 1992. Bilgen, S., Yöneticiler İçin Bilgi Sistemleri, EMO Seminer Notları, 2003.

Bülent BİLMEZ: 2005 yılından beri Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Bülent Bilmez doktora derecesini Almanya Berlin’de bulunan Humboldt Üniversitesi Modern Yakın Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden almıştır (1998). Doktora tezi, “Demiryolundan Petrole: Chester Projesi (1908-1923)” başlığıyla Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan 2000 yılında basılmıştır. Bilmez, 1995-1998 yılları arasında Berlin’de Freie Universitaet, 1998-2001 arası Arnavutluk, Elbasan’da Alexander Xhuvani Universitesi, 2000-2004 arasında Yeditepe Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Bilmez’in çalışma alanları arasında “modern Osmanlı ve özellikle Balkan tarihi”, “Türkiye Cumhuriyeti tarihi”, “ulus inşası ve ulusçuluk tarihi”, “(az)gelişme, modernizm ve küreselleşme teorileri” bulunmaktadır.

Özgür BUDAK: 1972 İzmir doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilim Programında tamamladı. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesinde burslu araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılında Ege Üniversitesinde çalışmaya başladı. Halen Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta ve Sosyoloji bölümünde Kurumlar sosyolojisi anabilim dalında doktorası sürmektedir.

Funda Şenol CANTEK: 1992’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını AÜ SBE Gazetecilik ABD’nda 1997’de, doktorasını 2003yılında yine aynı bölümde tamamladı. 1989-1993 yılları arasında gazeteci olarak çalıştıktan sonra 1994 yılında araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne girdi. Sanki Viran Ankarakitabının editörlüğünü yaptı. Yabanlar ve Yerliler, Başkent Olma Sürecinde Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003 adlı kitabı var. Çok sayıda makalesi yayınlandı, bunlardan bazıları: Şenol Cantek, Funda ve B.Yarar, “Erken Cumhuriyet Dönemi Dergi ve Gazetelerinde Spor ve Kadın (1928-1960)”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz 2009, Sayı 29., Şenol Cantek, Funda, “Fakir/haneler: Yoksulluğun ‘ev hali’”, Toplum ve Bilim, Sayı: 89, 102-131, Yaz, 2001. Şenol, Funda, “İktidar Mücadelesinin Savaş Meydanı: Mekan, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ankara’da Eğlence Mekanları”, Toplum ve Bilim, Sayı: 76, 86-104, Bahar, 1998.

Yasin CEYLAN: Prof. Dr., ODTÜ Felsefe Bölümü, Doktora derecesini, 1980 yılında University of Edinburgh'dan (İngiltere) aldı. Araştırma alanları: tanrıbilim-felsefe ilişkisi, İslam Felsefesi, Ortaçağ metafiziği, etik. Yayınlarından bazıları şunlardır: Theology and Tafsir in the Major Works of Fakhr al-Din al Razi, ISTAC, Kuala Lumpur, 1996, "Al-Ghazali between Rationalism and Mysticism" Studies in Spirituality 4(1994), 5-11., "A Kantian Approach to the Avicennian Doctrine of Abstraction" Islamic Studies 31(1992), 71-82.,"Mulla Sadra's Theory of Knowledge in its Islamic Peripatetic Background" Islamic Studies 29(1990), 43-55.

Nesrin Sungur ÇAKMAK: Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde bitirdi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.  Makroekonomik Politikalar, Doğu Asya İktisadi Çalışmaları, İktisadi Büyüme Teorisi alanlarında çalışmalar yürüttü. Halen, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Güney ÇEĞİN: 1977 İzmir doğumlu. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi ve “Toplumun Yeniden Tanımlanması: Pierre Bourdieu ve Zygmunt Bauman Üzerine Bir Çalışma” teziyle yüksek lisans eğitimini 2005 yılında tamamladı. Çalışma konuları epistemoloji, politik sosyoloji, Türk sosyoloji tarihi ve klasik sosyal teoridir. Üç meslektaşıyla birlikte hazırladığı Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007) başlıklı bir derleme kitabı, Vefa Saygın Öğütle ile birlikte yazdığı Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği (Ankara:Tan Yayınları, 2010) adlı çalışması ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. Halen Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olup doktorası sürmektedir.

Önder ÇETİN: Lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi'nde yapan Çetin, doktorasını Leiden Üniversitesi'nde 'Humanities' bölümünde gerçekleştirdi. İlgi alanları: Din ve Politika, Kültür ve Çatışma, Etnik ve Çokkültürlü Toplum, Türkiye'de Sosyolojik Düşünce, Gruplararası İlişkilerde Sosyal Psikoloji, Etnik-dinsel Çatışmalar.

A. Doğan ÇETİNKAYA: 1975'te İstanbul'da doğdu. 1997'de İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde 2002'de tamamladı. Halen Leiden Üniversitesi’nde doktora çalışmasına devam etmektedir. 1999'dan itibaren İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisidir. 2003-2004 öğretim yılı için aldığı bursla Budapeşte'de Central European University'de çalışmalar yapmıştır. İletişim Yayınları'ndan Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce kitap dizisinde; Tarih ve Toplum; Toplumsal Tarih ve Birikim dergilerinde yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Sait ÇETİNOĞLU: Ankara düşünceye özgürlük girişimi çevresinden bir insan halkarı aktivisti olup insan hakları üzerine teorik yayınlardan insan hakları yazıları ve humanite adlı dergilerinin editörlüğü  yanında belge,peri,pencere ve özgür üniversite yayınlarında  editörlük yapmaktadır. Yayınları: Belge Yayınları'ndan Varlık Vergisi 1942-44 Ekonomik ve Kültürel Jenocid adlı kitabı, Özgür Üniversite Yayınları'ndan Fikret Başkaya ile birlikte resmi tarih tartışmaları dizisinde İttihatçılıktan Kemalizme, Türkiyede "Azınlıklar", Sermayenin "Türk"leştirilmesi, 1908 darbe mi devrim mi? adlı kitapları  ve  Resmi İdeoloji ve Kavram Sözlükleri yayınlanmıştır. Yakın tarih üzerindeki incelemeleri  yazıları çeşitli gazeteler ve web sahifelerinde yayınlanmaktadır. Editörlüğünü yaptığı kitaplardan bazıları: Malta Belgeleri, der zor: Soykırımın İkinci Safhası, Hrant'ın Katil(ler)i, Mardin 1915: Bir Papazın Günlüğü, Lemkin'in Ermeni Soykırımı

Didem DANIŞ: Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ayrıca Sosyoloji bölümünde lisans eğitimi gördü. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Yüksek Lisans ve EHESS (Ecoledes Hautes Etudes en Sciences Sociales)'de doktorasını tamamladı. Şuan Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapmakta.

Cemsinan DELİDUMAN: Fizik dalında lisans derecesini Bilkent Üniversitesi'nden 1994 yılında ve doktora derecesini University of Southern California'dan 2000 yılında aldı. Sonraki altı yıl boyunca Feza Gürsey Enstitüsü'nde, 2006-2009 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve 2009-2011 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi'nde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör ünvanlarını aldı. İlgi duyduğu alanlar sicim kuramı, konformal alan kuramı, gravite kuramları ve kuantum biyoloji olarak özetlenebilir. En çok atıf alan çalışması "Lifting M-theory to Two-Time Physics" isimli yayınıdır.

Besim DELLALOĞLU: 1984'te Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1991'de Boğaziçi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Ömer Naci Soykan danışmanlığında gerçekleştirdi. Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum adlı çalışması Bağlam Yayınları'nca yayınlanmıştır. Kırklareli Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Romantik Muamma, Benjaminia:Dil, Tarih ve Coğrafya, Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, Toplumsal’ın Yeniden Yapılanması adlı kitapları bulunmaktadır.

Ahmet DEMİREL: 1980'de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmasını, ardından 1993 yılında doktorasını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü´nde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Ayrıca Ali Şükrü Bey`in Tan Gazetesi, Birinci Meclis`te Muhalefet, İlk Meclisin Vekilleri,İlk Meclisin Vekilleri,Milli Mücadele Döneminde Seçimler, İsmet İnönü / Defterler adlı kitapları yayımlanmıştır.

Selçuk DURSUN: (Dr., ODTÜ Tarih Bölümü) Lisansını, ODTÜ Tarih Bölümü’nde ve University of Texas-Austin (ABD)’de tamamladı. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Tarih programında Tanzimat sonrası Osmanlı nüfus politikaları üzerine yazdığı tezle bitirdi. Yine aynı programda tamamladığı doktora tezinde ise Osmanlı ormancılığı ve ormancılık tarihi üzerine çalıştı. Doktora sonrası araştırmalarda bulunmak üzere Berlin’deki Wissenschaftskolleg’in Europe in the Middle East/Middle East in Europe 2008/09 programında ve Zentrum Moderner Orient’te bulundu. 2010 yılından beri ODTÜ Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisidir. European Society for Environmental History (ESEH) ve Danube Environmental History Initiative (DEHI) üyesidir. The History of the Family ve New Perspectives on Turkey dergilerinde basılmış makaleleri mevcuttur. Son yıllarda, genel olarak Osmanlı, Balkanlar ve Orta Doğu çevresel/ekolojik tarihi üzerine yaptığı çalışmaların ana eksenini tarihsel olarak doğal kaynakların kullanımı oluşturmaktadır.

Ş. Akile Zorlu DURUKAN:  1970 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı (1992). Yüksek lisansını Avrupa Tarihi alanında, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde yaptı. (1997). Doktrası için A.B.D.’de University of Wisconsin’a gitti ve Tarih Bölümünde, Ortadoğu ve İslam Tarihi ana dalının Osmanlı-Türkiye kolu alanında derecesini aldı (2006). 2009 yılından beri Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Geç dönem Osmanlı Tarihi ve erken dönem Cumhuriyet Tarihi çerçevesinde ilgi duyduğu birbiriyle bağlantılı konular modernizasyon, kimlik oluşumu, fikir akımları, eğitim ve ideolojik formasyonlardır.

Fuat DÜNDAR: Lisans eğitimini 1994 yılında İTÜ Petrol Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra master eğitimini İstanbul Üniversitesi Balkanlar Ortadoğu ve Asya Gelişmeleri Bilim Dalı’nda yaptı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını yarıda bırakıp, Paris-EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales) okulunda tarih doktoru akademik ünvanını aldı. Michigan Üniversitesi’nde bir dönemlik, Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi dersi vermektedir. YazarınTürkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar DOZ Yayınları, 1999 ve İttihat-Terakki’nin Müslümanları İskan Politikaları (1913-1918) İletişim Yayınları, 2001 adlı iki eseri bulunmaktadır. Amatör olarak fotoğraf sanatı ile ilgilenmektedir.

Kudret EMİROĞLU: Tarihçi, dilbilimci, çevirmen, öykücü ve şair kimlikleriyle tanınan Kudret Emiroğlu, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans derecesini aldı. Şiirleri ilk olarak 1968 yılında Trabzon'da, Devrim Ocağı dergisinde, 1979 yılına kadar da Saçak dergisinde yayımlandı. Kötü adlı öykü kitabı ise 1976 yılında çıktı. Kültür tarihi, kent tarihi, II. Meşrutiyet tarihi ve karşılaştırmalı etimoloji ile ilgilenen Emiroğlu'nun Kebikeç, Kıyı, Tarih ve Toplum, Trabzon dergilerinde pek çok makalesi yayımlanmıştır. Diğer önemli yayınları arasında Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü (1989), Anadolu'da Devrim Günleri (1999), Suavi Aydın, Oktay Özel ve Süha Ünsal ile birlikte hazırladıkları Mardin; Cemaat-Aşiret-Devlet (2000), Gündelik Hayatımızın Tarihi (2001) başlıklı kitaplar ile Osmanlıcadan çevriyazı çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmalarının dışında, 1995 yılından beri kurucu ortağı olduğu Kebikeç adlı derginin yayın yönetmenliğini sürdüren ve İmge Yayınları'nın "Dün-Bugün-Yarın"tarih dizisinin editörleri arasında yer alan Emiroğlu, bugüne kadar İngilizce-Türkçe olarak çok sayıda çeviri yapmıştır.

Elvan Altan ERGUT: (Doç. Dr.) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Mimarlık Tarihi Lisansüstu Programı Başkanı. Lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde; Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversitede Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda; doktora eğitimini State University of New York-Binghamton’da Sanat ve Mimarlık Tarihi alanında tamamlamıştır. Yirminci yüzyıl mimarlığı, ondokuzuncu yüzyıl mimarlığı ve tarihyazımı ana çalışma alanlarıdır. Rethinking Architectural Historiography (2006) ve Cumhuriyet’in Mekanları / Zamanları / İnsanları (2010) kitaplarının ortak derleyenlerindendir. 

Ferdan ERGUT: 1967’de İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında New York –ABD’de New School For Social Research’te yüksek lisansını, 2000 yılında da aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Tarihsel Çalışmalar bölümlerinde doktorasını tamamladı. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerdeki makalelerinin yanı sıra Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği (İletişim Yayınları, 2004) adlı kitabın yazarıdır. Ayrıca Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, (Tarih Vakfı ve Dipnot Yayınevi, 2007. Ayşen Uysal ile birlikte) ve II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010) kitaplarını derlemiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde Doçent olan Ferdan Ergut, Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin Genel Başkanlığını sürdürmektedir.

Alev ERKİLET: 1962 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Özel Ankara Koleji’nde tamamladı. 1982’de Hacettepe’de Sosyoloji’yi bitirip, 1983’te aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını ‘Çağdaş Sosyal Değişme Teorilerinin Sınıflanmasına İlişkin Bir Deneme’ başlıklı tezi ile tamamladı (1985). 1996 yılında aynı bölümde, ‘Ortadoğu’da Modernleşme ve İslámî Hareketler’ başlıklı teziyle doktor oldu. 1997-2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Doktora tezinin kitap olarak basılmasından sonra, neticede kamu görevinden çıkartılmaya varan (2000) büyük bir kovuşturma ve soruşturma sürecinin mağduru haline geldi.

Cemil ERTEM: İktisatçı Cemil Ertem-, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ise finans ve iktisat alanlarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmıştır.
İktisat ve siyaset konusunda uzun yıllardır çeşitli dergi ve gazetelerde yazan Ertem, Nokta ve Forbes dergilerinde köşe yazarlığından sonra Taraf gazetesinde, kurulduğundan yakın zamana kadar, ekonomi-politik yazıları yazmıştır.
Halen “Ekonomi-Politik” yazılarına Star gazetesinde devam eden Ertem, ayrıca İ.Ü.’de öğretim görevlisi olarak finans ve iktisat dersleri vermiştir.
Dr. Ertem’in Etkileşim Yayınları’ndan Bitişler ve Başlangıçlar ve Yeni Dünya Düzeni-WikiLeaks adlı kitapları çıkmıştır. Cemil Ertem’in, ‘Geleneksel iktisat- Alternatif iktisat Bir Arayış Yolculuğu’ çalışması da yakında okuyucuyla buluşacaktır. 
Bu çalışma, geleneksel iktisat teorilerini neden-sonuç sarmalında ve günümüz krizini-sonrasını inceleyen alternatif bir ders kitabıdır.

Ahmet A. ERSOY: Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nde çalışmaktadır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde lisans eğitimi alan Ersoy, yüksek lisansını ODTÜ'de Mimari Teori ve Eleştiri alanında yaptı. Doktora eğitimini Hardvard Üniversitesi'nde Sanat ve Mimarlık Tarihi alanında gerçekleştirdi. Çalışma alanları: Geç Osmanlı Kültürel Tarihi, Görsel Kültürel Tarih ve Teorisi, Geç Osmanlı Tarihsel İmgeleri ve Geçmişin Temsilleri.

Ayşe ERZAN: 1970 yılında ABD'de Bryn Mawr College'den üniversite diplomasını, 1976 yılında State University of New York (SUNY) at Stony Brook'tan doktorasını aldı. ODTÜ'de fizik bölümüne girdi. Sonra da İTÜ'de İstatistiksel Mekanik Kürsüsü'nde asistan oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yurtdışına çıktı. Şimdi İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) ve Feza Gürsey Enstitüsü'nde araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bilimsel ödülü ve uluslararası derneklerde üyeliği var. Araştırma Dengeden Uzak Sistemlerde Hal Değişimleri ve Kritik Problemler, Arayüzeylerin Dinamiği, Evrim Modelleri, Genomik Şebekeler başlıca çalışma alanlarıdır.

Ayşe GÖZEN: ODTÜ Ekonomi-İstatistik Bölümünden mezun oldu. Boğaziçi ve Lund Üniversitelerinden Master dereceleri aldı. Doktorasını Amsterdam Üniversitesinde yaptı.   BM Üniversitesi  Yeni Teknolojiler Enstitüsü,  Montpellier Tarım Enstitüsü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı bünyelerinde araştırma yaptı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yıldız Teknik ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinde çalıştı; Bilgi, Bahçeşehir ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde ders verdi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesidir. Başlıca çalışma konuları  Bilim-Teknoloji-Toplum, Tarım, Biyoteknoloji  Politikaları, Araştırma-Geliştirme Yönetimi, Üniversite-Sanayi İlişkileri ve Çatışma Çözümüdür.

Neşe GURALLAR: Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini, Gazi Üniversitesi Mimarlık, Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. İngiltere, İskoçya ve Almanya’da çalışmalar yaptı. 1995 yılından beri Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde akademik kariyerini sürdürmektedir. İletişim Yayınlarından çıkan Halkevleri, İdeoloji ve Mimarlık adlı kitabının yanısıra, VDM Verlag tarafından yayınlanan Emergence of Modern Public Space from a Traditional Mosque Courtyard, Early Nineteenth Century Istanbul, Beyazit adlı bir kitabı, çeşitli kitaplarda bölümleri, bilimsel ve mesleki dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Erk, ideoloji, ve politikaların, mekânla ilişkisini, mimarlık, kent ve kamusal mekânlar üzerinden çalışmaktadır.

A. Özgür GÜRSOY: Lisans öğrenimini Trent Üniversitesi (Peterborogh, Canada) Felsefe ve İktisat Bölümleri'nde gerçekleştiren Özgür Gürsoy, doktorasını Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde (Atlanta, USA) tamamladı. Halen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapmaktadır.
Gürsoy'un araştırma alanları: Epistemoloji, Toplumsal ve Siyasal Felsefe, Tarih Felsefesi; Alman İdealizmi, özellikle Hegel; Frankfurt Ekolü, özellikle Adorno; Çağdaş Kıta Felsefesi, özellikle Fransız Düşüncesi ve Foucault.

Erkan IRMAK: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Viyana Üniversitesi, Türkoloji Enstitüsü'nde 2005-2006'da Misafir Öğrenci olarak eğitim aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.Yüksek lisans Tezi: Kayıp Destan’ın İzinde ya da Manzaralar’da “Yiten”: Kuvâyi Milliye ve Memleketimden İnsan Manzaraları’nda Milliyetçilik, Propaganda ve İdeoloji.

Ahmet İNAM:  1947 Sandıklı doğumlu. 1971'de ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden doktora derecesi aldı. 1980'de Beşeri Bilimler Bölümüne asistan olarak girdi. Aynı bölümde sırasıyla, 5.11.1980'de öğretim görevlisi, 15.7.1981'de yardımcı doçent ve 21.10.1983'de Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalında doçent oldu. Nisan 1989'da profesörlüğe atandı. 16 Mayıs 1994-5 Haziran 2000 tarihleri arasında Felsefe Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Haziran 2003 tarihinde başladığı ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. Mantık, bilim felsefesi, bilgi teorisi başta olmak üzere, felsefe tarihi, kültür felsefesi ve ahlak felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Amacı, çağımızdaki insanı, bilim, sanat, din ve kültür etkinlikleri içinde kavramaya çalışmak. İngilizce'nin yanında, Almanca, Fransızca, Latince ve Eski Yunanca'dan okumalar yapabiliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır. Önceki yıllarda Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı'nın şiir ödülü Seçici Kurul ve Elektrik Mühendisliği Dergisi yayın kurulu üyeliği yapmıştır. HalenKitle İletişim Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik dergisi, Doğu Batı Dergisi, Dini Araştırmalar Dergisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bilimname Dergisi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın danışmanlığı yapmaktadır Ayrıca Felsefe Dünyası Dergisi yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktadır. Bunlarla birlikteJahrbuch der Internationalen Schoupenhauer-Vereinigung, İslami Araştırmalar Dergisi yazı kurulu,TÜBITAK Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Danışma ve Yayın Kurulu, Milli Eğitim Dergisi Yayın Kurulu ve Kültür Bakanlığı Araştırma ve İnceleme Eserleri Yayın Danışma Kurulu üyesidir. Uluslararası Schopenhauer Derneği ile Michael Polanyi Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu üyesi ve Türk Felsefe Derneği Başkan Yardımcısıdır.

Saadet İYİDOĞAN: Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Institut Agronomique Mediterraneen'de (Montpellier, Fransa) yüksek lisans öğreniminin ardından, Montpellier I Universitesi'nde (Fransa) iktisat doktorasını tamamladı Evrimci-kurumsal iktisat perspektifinde, inovasyon ve teknoloji ekonomisi konularında çalışıyor. Son dönemdeki çalışmaları fikri mülkiyet hakları ve patent sistemi, sanayi ve teknoloji politikaları, Türkiye'de yazılım sektörünün gelişimi, Ar&Ge teşvik sistemleri alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Ümit İZMEN: Boğaziçi Üniversitesi'nde 1979 ve 1983 yılları arasında Ekonomi Bölümü'nde lisans, 1984 ve 1986 yıllarında Tarih Bölümü'nde master yaptı  Aynı üniversitenin yine Ekonomi Bölümü'nde 1994 yılında doktorasını tamamladı. 1998 senesinde TÜSİAD Genel Sekreter yardımcısı oldu. 1998-99 döneminde Boğaziçi Üniversitesi’nde, 2000-2001 döneminde ise Bilgi Üniversitesi’nde part time öğretim üyesi olarak bulundu. Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu TÜSİAD temsilcisi olarak çalıştı. 2010 yılında TÜSİAD'dan ayrıldı.İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ders vermektedir.

Ali Osman KARABABA: 1973 yılında Ege Üniversitesi’nden mezun oldu. 1979 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Toplum Sağlığı Enstitüsü'nde uzmanlık eğitimine başladı ve 1982 yılında Halk Sağlığı uzmanlığı belgesi aldı. 1990’da yardımcı docent, 1991’de docent ve 2011 yılında professor ünvanı aldı. Halen Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı yapıyor. Ayrıca Çevre için Hekimler Derneği Başkanlığı ile Türkiye Hidatidoloji Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte.
Üyesi olduğu dernek ve kuruluşlar; Türk Tabipleri Birliği, İzmir Tabip Odası, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye Hidatidoloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Çevre İçin Hekimler Derneği (Başkan), Ege Çevre ve Kültür Platformu Derneği.

Gürkan KARAKAŞ: 1962 yılında Kars ta doğdu. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında lisans, 1988 yılında yüksek lisans ve 1995 yılında doktora derecesi ile mezun oldu. 1995-1998 yılları arasında Ohio State Üniversitesinde çevre katalizörleri alanında doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1998 yılından itibaren ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 

Ayşe KARASU: 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ankara'da tamamlayan Dr. Karasu, 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünü bitirdi. Daha sonra aynı bölümde Matematiksel Fizik dalında, 1983 yılında yüksek lisans ve 1990 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. Dr. Karasu 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1992 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent oldu. 2006 yılından bu yana aynı bölümde profesör olarak çalışmaktadır.

Ahmet KARDAM: 1945’te İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamladıktan sonra 1969’da ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu ve aynı bölümde asistanlık yaptı. 12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrasında Hollanda’da siyasi sığınmacı oldu, gıyabında 10 yıla mahkum edildi. 1974 genel affıyla Türkiye’ye döndü. Çevirmenlik, redaktörlük, yayımcılık ve Politika gazetesinde genel yayın yönetmeni yardımcılığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi ardından Federal Almanya’ya gitti. Yayımcılık faaliyetlerinden ötürü gıyabında 7,5 yıla mahkum oldu. Batı Berlin’de yayınlanan Türkiye Postası gazetesinde genel yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı. Türkiye Komünist Partisi ile onun yerine kurulan Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nde Merkez Komitesi üyeliği yaptı. Türk Ceza Yasası’nın 141. ve 142. maddelerinin kaldırılması mücadelesi çerçevesinde, Kutlu ve Sargın’ın ardından, 1989 yılında, Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi üyesi sıfatıyla Türkiye’ye döndü. Nisan 1991’e kadar tutuklu kaldı. 1993-1998 yıllarında Veri Araştırma Şirketi’nde Ankara bürosu müdürü ve bilgi işlem merkezi sorumlusu olarak çalıştı. Türkiye’deki siyasi parti seçmenlerinin niteliklerini, kimlikleri ve eğilimlerini konu alan dört siyasi araştırmanın tasarımında, bulgularının değerlendirilmesinde ve raporlaştırılmasında görev yaptı. 1998-2007 yıllarında BZD Yayınları’nda çevirmen ve ya-zar olarak çalıştı. Çeviri ve makaleleri dışında yazdığı kitaplar: CHP Nedir Ne Değildir (1976), Türkiye’de Siyasi Kutuplaşmalar ve Seçmen Davranışları (Sezgin Tüzün’le birlikte, 1998), Eğrisi Doğrusu (Ayşe Bilge Dicleli ile birlikte, 2005), Mevlâna: Hamdım Piştim Yandım (2007), Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan: Direniş ve İsyan Yılları (2011).

Erol KATIRCIOĞLU: 1971-1975 yıllarında İİTİA Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'ndan lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 1977'de mezun olduğu okulda asistan oldu. 1981-1986 yılları arasında ABD Wisconsin Üniversitesi'nde önce "misafir öğrenci" daha sonra da "misafir öğretim üyesi" olarak bulundu. 1987'de yurda döndü ve Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde "yardımcı doçent" olarak akademik hayata başladı. 1990'da "iktisat doçenti", 1995'de "iktisat profesörü" oldu. 1991'de 49. Hükümette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün ekonomi danışmanlığını yaptı. Bu görev sırasında "Rekabeti Koruma Kanunu"nun hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı. 2010 Mart'ından bu yana Eşitlik ve Demokrasi Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Türkiye ekonomisinde tekelleşme, tekelleşmenin nedenleri ve yarattığı sorunlar üzerinde çeşitli araştırma ve yayımları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları TÜSES, Frindirch Ebert gibi vakıflar ile İSO gibi kurumlar tarafından desteklenip yayınlanmıştır.

Vangelis KECHRİOTİS: Yardımcı Doçent Vangelis Kechriotis, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Balkan Tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu’nda gayrimüslim cemaatler üzerine ders vermektedir. Atina Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Essex Üniversitesi’nde (Ingiltere) Karşılaştırmanlı Tarih alanında yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını 2005 yılında Leiden Üniversitesi’nin (Hollanda) Türk Çalışmaları Programı’nda ‘İzmir’in Rumları: Özerklik ve Yurtseverlik arasında bir Osmanlı Gayrimüslim Cemaati’ adlı teziyle tamamlamıştır. Geç Osmanlı siyasi ve kültürel tarihi, Hristiyan ve Yahudi toplulukları, milliyetçilik, Balkanlar, liman sehirler, emperyal ideoloji alanları üzerine birçok makale yayınladı.

Ferhat KENTEL: Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletmecilik Bölümü'nden lisans (1981), Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans (1983) ve Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'den Sosyoloji doktora (1989) derecesi aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Modernite, gündelik hayat, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler ve etnik cemaatler üzerine çalışmaktadır.

Çağlar KEYDER: Berkeley'de, Kaliforniya Üniversitesi'nde Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı. 1982'ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Halen Boğaziçi Üniversitesi ve New York Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.
Tarihsel sosyoloji, kent sosyolojisi, ekonomi politik, sosyal politikalar ve hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Yapıtları arasında Emperyalizm, Azgelişmişlik ve Türkiye, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, 1923-1929, Toplumsal Tarih Çalışmaları, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, Ulusal Kalkınmacılığın İflası, İstanbul Küresel ile Yerel Arasında ve Memalik-i Osmaniye'den Avrupa Birliği'ne bulunmaktadır. Ayrıca Mısır ve Türkiye'de Sosyo-ekonomik Dönüşümler, Orta Doğu Tarihinde Ticari Tarım, 1838 Antlaşmasının Etkisi, Doğu Akdeniz'de Liman Şehirleri, Kalkınmacılık Sonrası Dönemde Türkiye'de Kırsal Dönüşüm Eğilimleri ve Sosyal Politikalar konulu makaleleri yayımlanmıştır.

Engin KILIÇ: 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Programı’nda yüksek lisans yaptı. Halen Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Programı’nda doktora tezini hazırlıyor ve Sabancı Üniversitesi’nde Modern Türk Edebiyatı ve İletişim Becerileri dersleri veriyor. Genel olarak geç 19. ve erken 20. yüzyıl modern Türk edebiyatı ve kültür tarihi, özel olarak Türk ütopya edebiyatı üzerine çalışmalarını sürdürüyor. New Perspectives on Turkey, Cogito, kitap-lık gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Yayına hazırladığı kitaplar arasında Çakıcı’nın İlk Kurşunu  (Yapı Kredi Yayınları, 2002) ve Orhan Pamuk’u Anlamak (İletişim Yayınları, 1999), çevirdiği kitaplar arasında Victoria Rowe Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyıları (İletişim, 1998) yer alıyor.

Erol KÖROĞLU: Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde aldı. Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde tamamladı. 1995-1998 yıllarında Koç Üniversitesi, Sanat, Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 2005-2006 döneminde Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Görevliliği yaptı. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.Hayata Bakan Edebiyat: Adalet Ağaoğlu'nun Yapıtlarına Eleştirel Yaklaşımlar (Nüket Esen'le birlikte), Sözden Yazıya: Edebiyat İncelemeleri (Selim Sırrı Kuru'yla birlikte), Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar (Nüket Esen'le birlikte) ve Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Millî Kimlik İnşasına adlı kitapları bulunmaktadır.

Ahmet KUYAŞ: İstanbul, 1952 doğumlu Ahmet Kuyaş, Saint-Joseph Lisesi'nde okudu. Haute-Bretagne (Rennes, France) Üniversitesi'nden tarih lisansı ve McGill (Montreal, Kanada) Üniversitesi?nden tarih doktorası aldı. Princeton Üniversitesi'nde okutmanlık ve Mount Holyoke College'da (South Hadley, Massachusetts) öğretim üyeliği yaptı. 1996'da katıldığı Galatasaray Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi Bölümü'nde halen doçent olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde de sürekli olarak ders vermektedir. Genel ilgi alanı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihleridir. Yayınları arasında Gençler İçin Çağdaş Tarih (2004) ve Tarih 1839-1939 (2006) kitapları bulunan Kuyaş?ın en son yayınlanan makalesi, "II. Meşrutiyet, Türk Devrimi Tarihi ve Bugünkü Türkiye" (Doğu Batı, 2008) bulunmaktadır.

Tuna KUYUCU: 2010 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Kent sosyolojisi, ekonomik sosyoloji ve hukuk sosyolojisi alanlarında araştırmalar yapan Kuyucu'nun İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin toplumsal, mekansal ve ekonomik etkileri zerine çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Tuna Kuyucu Galatasaray Üniversitesi'nden meslektaşı Didem Danış ile birlikte Türkiye'nin sanayiye bağlı hızla büyüyen 4 şehrinde (Kayseri, Denizli, Gaziantep ve Tekirdağ) konut ekonomi ve coğrafyalarının değişimi ve bu değişimlerin yeni sınıfsal yapılarla olan ilişkilerini inceleyen kapsamlı bir araştırma yürütmektedir.

Elçin MACAR: 1968’de İstanbul’da doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslarası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yorgo Benlisoy’la birlikte yazmış olduğu bir kitabı vardır: Fener Partikhanesi, Ayraç Yayınları, Ankara, 1996.

Ali NESİN: Paris VII Üniversitesi'nde matematik öğrenimi gördü. Daha sonra ABD'de Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Ali Nesin, 1985-1986 arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampusü' nde öğretim üyeliği yaptı. 1987-1989 arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995'e kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. 1993-1994 Öğretim Yılı'nı Bilkent Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak geçirdi. Ayrıca Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olan Ali Nesin Kasım 2004'den beri de Nesin Yayınevi genel yönetmenliğini yapmaktadır. Ali Nesin in Matematik ve Korku, Matematik ve Doğa, Matematik ve Sonsuz,Develerle Eşekler, Önermeler Mantığı adlı kitaplarının yanı sıra çeşitli dergilerde çıkmış bilimsel makaleleri ve İngilizce bir kitabı bulunmaktadır. Matematiksel araştırma alanı "Morley mertebesi sonlu gruplar"dır. Aynı zamanda, üç ayda bir yayımlanan, Matematik Dünyası adlı bir matematik dergisi çıkarmaktadır.Matematik araştırmaları, bölüm başkanlığı ve Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapmaktadır.

İlhami Alkan OLSSON: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi gördü. Yüksek lisansını Lund Üniversitesi  Hukuk Fakültesi'nde (İsveç) yaptı. Doktora eğitimini Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (İngiltere) tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. İlhami Alkan Olsson'un Internationalised Contract as a means to attract foreign direct investment and discussions surrounding a modified Turkish constitution, The Changing Role of Soft Law in International Economic Law adlı kitapları bulunmaktadır.

Vefa Saygın ÖĞÜTLE:  1976’da İzmir’de doğdu. 1993’te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994’te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki eğitimini yarıda bırakarak müziğe ve sosyal bilimlere yöneldi. 1996-99 yılları arasında profesyonel olarak müzikle uğraştı. 2002’de, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. “Bir Fenomen Olarak ‘Amerikan Sosyolojisi’” başlıklı tez çalışmasıyla 2005 yılında Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. İlgi ve çalışma alanları; bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, sosyal bilimler metodolojisi, tarih ve sosyoloji bağıntısı, toplumsal sınıflar, Marksizm-içi tartışmalar ve müziktir. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin ve tercüme ettiği kitapların yanı sıra, “Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği” (Güney Çeğin’le birlikte, Tan Yayınları, 2010) adlı bir telif eseri ve “Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar” (Bekir Balkız’la birlikte, Doğu Batı Yayınları, 2010) adlı bir derleme çalışması bulunmaktadır.

Murat ÖZBANK: Avusturya Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Araştırma görevlisi olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını, 2000 yılında Kanada-Ottawa'daki Carleton Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını "Understanding a Misunderstanding: Democracy and Dialogue in the West vs. non-West Controversy over the Universality of Human Rights" başlıklı teziyle tamamladı. Murat Özbank'in kuramsal araştırmaları "demokratik" içerikli siyasal ahlak ve toplumsal adalet kavramsallaştırmalarının evrenselliğinin düşünsel ve vicdani ceşitlilik koşulları altında nasıl temellendirilebilecegi konusuna odaklanmistir. Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Öğretim Üyesidir.

Oktay ÖZEL: Ordu’da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı (1983). Yüksek lisansını aynı bölümde 15-16. yüzyıllarda Anadolu’da kırsal organizasyon, köylüler ve köyler konusunda yaptı (1986). Manchester Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Bölümü’nde 17. yüzyıl Anadolu’sunda yerleşim düzeni, demografik yapı ve toplum yapısında yaşanan değişim ve dönüşümler üzerine yaptığı çalışmayla doktorasını tamamladı (1993). 1985-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalıştı. 1998 yılından beri Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi. Tarih Vakfi Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf adına “Ankara Tartışmaları” seminer dizisinin düzenleyicisi. International Association of Ottoman Social and Economic History’nin (IAOSEH) Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri. International Journal of Turkish Studies (Madison, Wisconsin, U.S.A.), Kebikeç (Ankara) ve Tarih ve Toplum (İstanbul) dergilerinde Yayın Kurulu üyesi. Son yıllarda 93 Harbi’ni takibeden dönemde Kafkaslardan Anadolu’ya yönelik kitlesel göçler üzerine yoğunlaştı; bu konuda arşiv araştırmasının yanısıra Ordu bölgesinde saha araştırması ve sözlü tarih çalışmasını içeren geniş kapsamlı bir sosyal tarih projesi yürütüyor. Türkiye’de Osmanlı tarihçiliği ve popüler tarih algısı üzerine yayınlanmış bir kitabının (Dün Sancısı. Türkiye’de Tarih Algısı ve Akademik Tarihçilik, İstanbul: Kitap Yayınları, 2009) yanısıra, telif, derleme ve çeviri niteliginde bazı kitaplarda katkısı var: (Suavi Aydın, Kudret Emiroğlu ve Süha Ünsal ile), Mardin. Cemaat, Aşiret, Devlet (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000 ve 2001); (Mehmet Öz ile) (ed.), Söğüt’ten İstanbul’a. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine İncelemeler (Ankara: İmge Yay., 2000 ve 2005);  (Canay Şahin ile) (çeviri), Rifa'at Ali Abou-Al-Haj, Modern Devletin Doğası, 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı Devleti (Ankara: İmge Yay., 2000).

Alev ÖZKAZANÇ: Doç. Dr., Ankara Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi, AÜ KASAUM üyesi ve Kadın Çalışmaları anabilimdalı başkanıdır. 1998 yılında Ankara Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi doktorası aldı. Mürekkep ve Toplum Bilim yayın kurullarında bulundu. Halen Fe-Dergi yayın kurulunda bulunuyor. Yurtiçi ve yurt dışında bir çok makaleleriyle birlikte Siyaset Sosyolojisi: Yeni Sağ ve Sonrası (2007) ve Neo-Liberal Tezahürler, (2011) adlı iki kitabı var.

Zerrin Ayşe ÖZTÜRK: 1971'de İstanbul'da doğdu. 1994'de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996-2001 yılları arasında İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Manchester Üniversitesi'nde Doktora yaptı. Çalışma alanları arasında eleştirel güvenlik çalışmaları, insan güvenliği, toplumsal cinsiyet ve çevre yer almaktadır. Halen Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Murat PAKER: 1985'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir süre hekimlik yaptı. Bu sürede Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992'de aynı alanda doktora yapmak üzere New York'a, New School for Social Research'e gitti. Bu üniversitedeki doktora ve doktora-sonrası çalışmalarını 2000 yılında tamamladı. 2005 yılında Türkiye'ye dönene kadar yine New York'ta travma/işkence mağdurlarına psiko-sosyal hizmet veren bir merkezde psikoterapist ve klinik direktör olarak calıştı. Halen Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı bölümdeki klinik psikoloji yüksek lisans programının direktörlüğünü yürütmektedir. Psikanaliz, travma, psikoterapi ve bunların politikayla kesişimi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadir.

Teoman PAMUKÇU: İktisadi bilimler lisansı, yüksek lisansı ve doktorasını Hür Brüksel Üniversitesi’den almıştır. Bilim, teknoloji ve inovasyon politikaları ile iktisadi gelişme arasındaki ilişkiler üzerinde çalışmaktadır. Türkiye’de ve yurdışındaki dergilerde bu konuda çok sayıda eseri yayınlamıştır (http://www.metu.edu.tr/~pamukcu/). 2006 yılından bu yana ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. http://www.stps.metu.edu.tr/

Üstün REİNART: Winnipeg Üniversitesi (Kanada)’nden mezun oldu. Canadian Broadcasting Corp.’da yazar, muhabir ve yapımcı olarak 15 yıl çalıştı. Porcelain Moon and Pomegranates, published by the Dundurn Group in Toronto, in 2007., Night Spirits, a book about an Aboriginal community in Northern Canada, published by the University of Manitoba Press in Oct. 1997. adlı yayınları bulunmaktadır. 2003'te Metis Yayınevi tarafından yayınlanmış olan ve Bergama Köylülerinin yörelerinde kurulan altın işletmesine direnişini köylülerin seslerinden anlatan "Biz Toprağı Biliriz" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca ODTÜ Medya ve Kültürel Calışmalar'da yüksek lisans düzeyinde bir medya eleştirisi dersi gelistirmiştir.

 Sanem Güvenç SALGIRLI: 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sosyoloji bölümünden mezun oldu.  2001 yılında yine aynı üniversitenin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları yüksek lisans programını tamamlayarak master derecesini aldı.  State University of New York, Binghamton, Sosyoloji bölümünden de 2009 Şubatında doktora derecesini aldı.  2009 yılının Nisan ayından bu yana Marmara Üniversitesi sosyoloji bölümü çalışanıdır. 
Bilim ve bilgi sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve tarihyazımı temel uzmanlık ve ilgi alanları olup, sosyal teori ağırlıklı dersler vermektedir.

B. Özgür SARIOĞLU: 1987 yılında İzmir Fen Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirerek Lisans derecesi aldı. Sonra 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nde Yüksek Lisansımı tamamladı. 2000 yılında ABD'de Massachusetts Eyaleti'ndeki Brandeis Üniversitesi'nde Fizik Bölümü'nde doktorasını tamamladıktan sonra yurda döndü. O tarihten bu yana da ODTÜ Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kendisini genel anlamda Matematiksel Fizikçi olarak tanımlamaktadır. İlgi alanı özelde daha çok gravitasyon (kütleçekim) kuramı olmakla birlikte genel olarak Supergravitasyon, Super Sicim Kuramı, Klasik ve Kuantum Alan Kuramları ve bu konularla ilgili her türlü matematiksel problemlerdir. 30'un üzerinde uluslararası makalesi bulunmaktadır. İngilizce'den Türkçe'ye çevirisini yaptığı bir kitap da Sabancı Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı. 2007 TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, 2009 Üniversite Çeviri Eser Ödülü sahibidir.

Devrim SEZER: Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ'de tamamladı. Daha sonra Carleton Üniversitesi'nde Doktora'sını yaptı. İletişim yayınlarından çıkan "Hasan Ünal Nalbantoğlu'na Armağan: Symbolae In Honorem" isimli kitabı derlemiştir. Toplum ve Bilim Dergisi'nde “Yurttaş-Filozof olarak Habermas: Kantçı Projenin Eleştirel Gücü”, “Gadamer’in Pratik Felsefesi: Hermenötik Düşüncede Gelenek ve Deneyimin Önceliği” gibi makaleleri yayınlanmıştır. Şu an İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümünde Yard. Doç. olarak görev yapmakta.

Nükhet SİRMAN: 1988 yılında Londra Üniversite'sinde Antropoloji dalında Söke'de Aile İşletmeleri üzerine yazdığı tezle mezun olduktan sonra önce ODTÜ sosyoloji bölümünde çalıştı, halen de Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. Tarımsal dönüşüm sorunsalı üzerine bir dizi makalesi yayınlandıktan sonra toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik, hayat öyküleri ve sözlü tarih, namus ve aile kavramlarındaki dönüşümler, kadına yönelik şiddet gibi konularda araştırmalar yapmıştır ve çeşitli derlemelerde makaleler yayınlamıştır. Diyarbakır ili içinde bir yılda vukubulan kadın ölümlerini araştıran bir çalışmada danışmanlık yapmış, araştrımanın raporu "Gökyüzünde Asılı Çığlıklar" başlığı ile Bağlar Belediyesi tarafından kitaplaştırlmış ve yine aynı çalışmadan "Ya Umut da Biterse" başlıklı bir belgesel çalışmasında bulunmuştur. Şimdiki çalışmaları Mersin'e göçle gelmiş Kürt nüfusun yerli halklarla karşılaşmasında aile, okul ve yasaların rolü üzerine odaklanmıştır. rdan@metu.edu.tr

Özgür TÜRESAY: Lisansını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 1999’da tamamladı. Paris’te bulunan Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Enstitüsü’nde (INALCO) Akdeniz ve Ön Asya alanında yüksek lisans derecesini aldıktan sonra 2008’de yine aynı kurumda savunduğu “Être intellectuel à la fin de l’Empire ottoman: Ebüzziya Tevfik (1849-1913) et son temps” (Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonunda Aydın Olmak: Ebüzziya Tevfik (1849-1913) ve Zamanı) başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. 2003 yılından beri Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta.

Yusuf ULUDAĞ: ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden sırasıyla 1992 ve 1995 yıllarında lisans ve yüksek lisans dereceleri ile mezun oldu. Doktora çalışmalarını UC Davis (ABD) Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında başladığı ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’ndeki öğretim üyeliği görevini halen sürdürmektedir. Araştırma konuları deneysel ve hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve çeşitli taşınım süreçlerinin matematiksel modellenmesi üzerinedir.

 Ufuk URAS: Kadıköy (Maarif Koleji) Anadolu Lisesi’nden sonra, İ.Ü.İktisat Fakültesi’nde lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini tamamladı. İktisat Dergisi Genel yayın yönetmenliği, İFMC (İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti), ÖES (Öğretim Elemanları Sendikası) ve ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) Genel Başkanlıklarında bulundu. İ.Ü. İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyeliği yaptı. ÖDP Söyleşileri, Başka Bir Siyaset Mümkün, İdeolojilerin Sonu mu? (Marksist Araştırmaları Destek Ödülü), Sezgiciliğin sonu mu?, Siyaset Yazıları, Alternatif Siyaset Arayışları, Kurtuluş Savaşında Sol ve Sokaktan Parlamentoya: Özgürlükçü Siyaset için Notlar, Söz Meclisten Dışarı adlı kitapları bulunmaktadır. 23. Dönem TBMM İstanbul Milletvekiliydi.

Tanay Sıdkı UYAR: Boğaziçi Ünversitesi'nde lisans eğitimi gördü. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.Şuan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm'nde Enerji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'de Enerji ve Çevre Politikaları, Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Çözüm Önerileri, Toplumsal Hareketler ve Çevre. Toplumsal Hareketler Konuşuyor gibi kitapları yayımlanmıştır.

Yeşim UYSAL: 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mİmarlık Bölümü'nden mezun olmuş, 2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2004 yılından 2010 yılına kadar Mimarlar Odası'nda çeşitli kademelerde görev yapmış olan Uysal, Türkiye'de 1950-1980 arasında yapılaşma konusunda çalışmalar yürütmektedir. Uysal çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte kentteki farklı alanlara yapılan müdahalelere dair çalışmalarda bulunmuştur. Uysal'ın Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi ve Bauhaus ile Bilim Eşiği- Sanat Tarihinde Gençler Semineri kitaplarında yayınlanan 'Türkiye'de 1960'larda ve 1970'lerde Mimarlık Eğitimi Sistemi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mİmarlık Bölümü' adlı tez çalışması özetinin yanında farklı mimarlık dergilerinde 1950-1980 arasındaki dönemdeki çeşitli mimarlık ürünleri konusunda da makaleleri bulunmaktadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde yürütülmekte olan Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi Çalışma Grubu üyesi olan Uysal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Doktora programına devam etmekte, Ankara'da kamu yapılarını ve bu yapıların kenti şekillendirmesini incelemektedir.

Betül YARAR: 1991’de ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını, 2000 yılında Lancaster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Mürekkep dergisi yayın kurulu üyeliği, Hegemonya, Post Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet: Bir Bob Jessop Seçkisi adlı kitabın önsöz bölümünü yazdı ve editörlüğünü yaptı (Alev Özkazanç ile birlikte). Ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanan bir çok makalesinden bazıları: “Politics of/and Popular Music: An Analysis of the History of Arabesk Music from the 1960s to the 1990s in Turkey, Cultural Studies, Sage: London, January, Vol. 22, number 1, pp. 35-79. Hegemonic Struggle, the State and Football: The New Right and the New Economy of Football in Turkey,European Journal of Cultural Studies, 8/2: 197-217 (2005)., Civilized Women and Light Sports: Modernization, Women and Sport in the Early Republican Period of Turkey, Women, 2000.

Mesut YEĞEN: İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden lisans (1986) ve yüksek lisans (1989), Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doktora (1994) derecesini aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Türk milliyetçiliği, Kürt sorunu ve Türkiye’de yurttaşlık meseleleri üzerine çalışmaktadır.

Levent YILMAZ: Doç. Dr. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden dört yıllık lisans diploması aldı. Yüksek lisans ve doktorasını Ecole des Hautes en Sciences Sociales (Paris)’de tamamladı. 2006’dan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Yılmaz’ın kitaplarından bazıları; Hayal ile Fırtına, Kayıp Ruhlar İsimsiz Adamlar, Kaplan Zamanı ve Geçiş, Son Ülke, Yenilik Zamanı, Düşünen Söyleşiler.

Levent YILMAZ Prof. Dr., Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra İlinoi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden doktara derecesini aldı. Polimerik maddeler, membran ayrışmaları, termal analiz ve membranların biyoteknoloji ve çevre süreçlerine uygulaması temel araştırma alanlarıdır. Uluslararası dergilerde yayınlanan pek çok makalesinden bazıları şunlardır: A.H.Ölçeroğlu,P.Çalık,L.Yılmaz, Development of enhanced ultrafiltration methodologies for the resolution of racemic benzoin. "Journal of Membrane Science", 322, (2008), p.446-452., C.Oktar, L.Yılmaz, H.Ö. Özbelge, N.Bıçak, Selective mercury uptake by polymer supported hydroxyethyl sulfonamides. "REACTIVE &FUNCTIONAL POLYMERS", 68, (2008), p.842-850., G. Çapar, L.Yılmaz, Ü.Yetiş, A membrane-based co-treatment strategy for the recovery of print- and beck-dyeing textile effluents. "Journal of Hazardous Materials", 152, (2008), p.316-323., Goksu E.I., Karamanlıoglu M., Bakir U., Yılmaz L., Yilmazer Ü., Production and Characterization of Films from Cotton Stalk Xylan. "JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY", 55, (2007), p.10685-10691. Halen ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.